Brain-gym en toegepaste kinesiologie op school

een praktische aanpak van leerproblemen met energetische oefeningen

  • Auteur: Christina Buchner
  • Uitgever: Panta Rhei
  • Nederlands 1e druk
  • Paperback 192 pagina’s
  • ISBN 9789088400520

Een praktische aanpak van leerproblemen met energetische oefeningen. Christina Buchner is al 30 jaar lang een vurig pleitbezorger voor alternatieve onderwijsmethoden en is auteur van een tiental boeken op dit terrein.

Dit boek is bedoeld voor docenten aan basisscholen en remedial teachers die werken met kinderen met leerstoornissen, individueel of in groepen.
Steeds meer kinderen hebben extra hulp nodig bij het leren op school. Hierbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve pedagogische methoden zoals brain-gym en edu-kinesiologie. Daarbij gaat het met name om het wegnemen van de oorzaken van dyslexie, dyscalculie, stotteren, ADHD en concentratieproblemen.
Een belangrijke oorzaak is het slecht functioneren van de communicatie tussen beide hersenhelften. Daar zijn met name de brain-gym-oefeningen van Paul Dennison voor bedoeld. Veel docenten merken echter dat de leerlingen die deze oefeningen het hardst nodig hebben, er ook de meeste moeite mee hebben. Juist voor die kinderen presenteert de auteur in dit boek een gevarieerd aanbod aan voorbereidende en aanvullende oefeningen.
Zij beschrijft hoe de oefeningen op een speelse en motiverende manier in het lesprogramma opgenomen kunnen worden.

  • Elke oefening wordt uitgebreid toegelicht en stapsgewijs opgebouwd, met de noodzakelijke achtergrondinformatie voor de docent.
  • Elke oefening begint met enkele voorbereidende oefeningen, om ze vooral voor jongere kinderen gemakkelijker te maken.
  • Elke oefening is voorzien van duidelijke tekeningen en foto’s.

Een praktisch handboek voor iedereen die met brain-gym of kinesiologie in de klas of in de eigen praktijk wil werken, en zich daar verder in wil verdiepen.