Wat is Brain Gym® ?

Brain Gym® verbindt beweging aan leren, gedrag en welbevinden. Het basisprogramma bestaat uit een serie eenvoudig toepasbare oefeningen die kunnen helpen om blokkades op te lossen.

De 26 basisactiviteiten zijn makkelijk toepasbaar in onderwijs, therapie, coaching, logopedie, pedagogiek, thuis en op het werk. Ook in groepen kan Brain Gym® goed worden ingezet. Inmiddels zijn er door Brain Gym® en Educatieve kinesiologie in meer dan 80 landen, verspreid over alle werelddelen, al talloze kinderen, jongeren, volwassenen en senioren geholpen.

Beweging, cognitie en toegepast leren zijn onderling van elkaar afhankelijk. Als we bewegen schakelen we onze drie dimensies van intelligentie in. Brain Gym® spreekt alle drie de dimensies aan en brengt ze in balans.

In een vijfstappenplan van efficiënt leren worden na observatie van het functioneren (waar nodig) blokkades opgelost door het uitvoeren van enkele oefeningen of procedures uit het Brain Gym® programma. De bewegingen zijn voor de meeste mensen eenvoudig en aangenaam.

Brain Gym® geeft jong en oud de kans om te leren in het eigen ritme.

We zijn immers het slimst als we mogen zijn wie we zijn zonder op onze tenen te lopen.