Individuele consulten

Een Brain Gym®® sessie duurt meestal één uur tot anderhalf uur. Het aantal sessies varieert hangt af van de uitdagingen, één sessie per doelstelling  kan voldoende zijn maar voor een optimaal resultaat zijn soms twee of drie sessies noodzakelijk. 

Brain Gym®® is geschikt voor iedereen: kinderen, adolescenten, volwassenen. Als je door een handicap minder goed kan bewegen of een andere beperking hebt zijn de Brain Gym®® oefeningen goed aan te passen. Al naar gelang de voorkeur kan de sessie staand, liggend als zittend verlopen. 

Een belangrijk onderdeel van de sessie is het opstellen van een positief doel dat motiverend werkt. Binnen het veilige kader van de sessie wordt er door middel van observatie en beweging gezocht naar fysieke en mentale blokkades die je van je doel afhouden. De gevonden blokkades worden opgelost door het doen van oefeningen.

Oefeningen thuis

Soms blijkt in een sessie dat het goed is om thuis nog enige tijd oefeningen te doen. Een paar minuten bewegen per dag is vaak voldoende om de positieve veranderingen blijvend te maken.

Braingym is geschikt voor:

Kinderen

In een ontspannen, vriendelijke sfeer wordt er gewerkt aan een positief doel. Bij de sessie mogen ouder(s) aanwezig zijn.

Jong volwassenen

Tijdens het begin van de eerste afspraak zijn de ouder(s) aanwezig. Hierna bepaalt de jongere of ouder(s) aanwezig blijven.

Volwassenen

Je gaat een positief doel stellen in relatie tot je uitdaging. In de sessie ga je er op een actieve manier mee aan de slag!

Mensen met special needs

Brain Gym®® kan helpend zijn bij special needs zoals bijv. autisme, gedragsstoornissen, handicaps en hersenaandoeningen.