Verdiepingsdag Leesplan

Heb je Brain Gym® 101 gevolgd en ben je enthousiast om dit doelgericht in de praktijk te brengen? Het Brain Gym® Trainingscentrum laat je kennis maken met hun specifieke aanpak: het Leesplan.

Positieve effecten:

Het Brain Gym® Trainingscentrum onderzocht de effecten van Brain Gym® -oefeningen bij leesachterstand.

Een aantal jaren geleden is dit plan gestart als traject voor een onderzoek; uitgevoerd door Brain Gym® cursisten. Er werd gewerkt met basisschoolleerlingen die bleven steken in het technisch leesproces, een diagnose dyslexie hadden, of bij wie men dit vermoedde. Gedurende 6 weken werd er, drie keer in de week, Brain Gym® gedaan en daarna gelezen.

Met deze aanpak heeft 74% van de leerlingen al na deze korte periode een positieve resultaat bereikt bij de leestoetsen. Ook de leerlingen met dyslexie verbeterden hun leesniveau; zij voerden de Brain Gym® oefeningen 3 weken langer uit. Na afloop van het traject zei 97% van de leerlingen meer gemotiveerd te zijn voor lezen. En 100% van de leerkrachten meldde een positieve verandering in houding en motivatie.

Door de mooie resultaten van dit onderzoek hebben wij besloten om dit traject om te zetten in een plan van aanpak; het Leesplan.

Aan de slag

Hoe kun je aan de slag met het Leesplan?

Als vooropleiding volg je

  1. Brain Gym® 101
  2. Praktijkdag (of herhaal het eerste gedeelte van Brain Gym® 101)
  3. Vervolgens doe je mee aan de Verdiepingsdag Brain Gym® ; het Leesplan.
  4. Coach 4x (of meer) een leerling of een groepje. Lever hiervan de verslagen in.
  5. Deze verslagen worden doorgenomen met de instructeurs; zij geven indien nodig advies

Vereiste vooropleiding:

Brain Gym® 101 + Praktijkdag Brain Gym®
(of Brain Gym® 101 + herhaling van Brain Gym® 101, het eerste gedeelte)

Verdiepingsdag Brain Gym® en het Leesplan

Extra aandacht voor het juist uitvoeren en het aanleren van de betreffende Brain Gym® oefeningen. We bespreken het gebruikte protocol. En je krijgt leuke leestips.

Zie ook de website van Brain Gym® Trainingscentrum: www.slimmermetbraingym.nl

Agenda:

[MEC id="5552"]