Brain Gym® 201: Optimale Organisatie

Deze cursus (voorheen OBO: Optimale Brein Organisatie) geeft zicht op leerstrategieën en op mogelijke oorzaken van leermoeilijkheden. Wat zijn de sterke kanten bij het leren? Waarom loopt het soms mis?

Je leert een “Brein Organisatie Profiel” opmaken voor jezelf en voor anderen. Meestal is de handvoorkeur tamelijk duidelijk. Maar hoe zit het met de oog- en oorvoorkeur, de brein- en beenvoorkeur? Een Brein Organisatie Profiel toont onze voorkeuren en de implicaties voor lezen, schrijven, rekenen, geheugen, motivatie, hoe je omgaat met anderen, andere activiteiten, …

  • Je leert je talenten en je uitdagingen kennen door uit te zoeken hoe je lichaam zich organiseert in verschillende leersituaties.
  • In deze cursus krijg je meer uitleg over de achtergrond van Brain Gym® .
  • Deze cursus helpt je om je leerlingen (en jezelf) beter te begrijpen.
  • Je krijgt inzicht in leerhoudingen, waardoor je sneller kort op de bal kan spelen als er zich problemen voordoen.

Het is onze ervaring dat het opstellen van een Brein Organisatie Profiel en het uitleggen ervan aan ouders en het kind zelf, inzicht en begrip verschaft bij beiden.

Deze cursus wordt sterk aangeraden voor het volgen van “Edu-K in Depth: de 7 dimensies van Intelligentie 301” (een gevorderde cursus van de Educatieve Kinesiologie)

Vooropleiding

  • Brain Gym® 101

Agenda:

Op dit moment staat deze cursus niet in de agenda.